130 SYT-NV Thông báo Kết luận cuộc họp trực tuyến ngày 02012023 về tình hình dịch COVID-19 và các biện pháp phòng chống dịch - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
130 SYT-NV Thông báo Kết luận cuộc họp trực tuyến ngày 02012023 về tình hình dịch COVID-19 và các biện pháp phòng chống dịch
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang