1038-SYT-NV_VV dừng tiếp nhận dữ liệu Giấy chứng sinh chưa ký số trên công tiếp nhận dữ liệu BHYT - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
1038-SYT-NV_VV dừng tiếp nhận dữ liệu Giấy chứng sinh chưa ký số trên công tiếp nhận dữ liệu BHYT
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang