- CV số 403/BVLVBP v/v điện thoại báo trước khi chuyển viện cấp cứu đến BVLVBP tỉnh Tây Ninh (click xem chi tiết) - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
- CV số 403/BVLVBP v/v điện thoại báo trước khi chuyển viện cấp cứu đến BVLVBP tỉnh Tây Ninh (click xem chi tiết)
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang