LIÊN QUAN BHYT - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
LIÊN QUAN BHYT
2583 Lượt xem

Thông tư 04/2017/TT-BYT.


Số 680 /BHXH-CNTT V/v hướng dẫn thực hiện xem lịch sử KCB bằng việc xác thực qua tin nhắn OTP.

 


- Công văn phản hồi ý kiến về công văn 4994 và 5219 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Công văn số 153, 154, 155, 156/BHXH-GĐBHYT ngày 13/02/2019.


- V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BYT của BHXH VN.


- Công Văn số 31/SYT-NVY V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo hiểm y tế.


- Xuất toán BHYT tháng 3-2018 (click xem chi tiết).


- Đối chiếu hồ sơ thanh toán chi phí KCB BHYT (click xem chi tiết).


- Công văn 1044/BYT-KH-TC ngày 29 tháng 02 năm 2016 của BYT (click xem chi tiết).


- Hướng dẫn thực hiện Nghị định 146.


- Chuyển đổi thẻ BHYT cho một số đối tượng theo quy định của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.


- Thông tư 30/2018/BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018.

 


- Nghị định 146/2018/NĐ-CP.


 

- Giám định chuyên đề năm 2018 (click xem chi tiết).


 

- Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (click xem chi tiết).


 

- Tiếp nhận KCB đối với thẻ BHYT mới theo mã số BHXH (click xem chi tiết).


 

- Giám định các nội dung chưa đúng quy định định trong thanh toán KCB BHYT (click xem chi tiết).


 

- Xuất toán BHYT (click xem chi tiết).


 

- Giới hạn chỉ định của Alphachymotrypsin (click xem chi tiết).


 

- Thông báo kết luận tại cuộc họp ngày 07/03/2018 của BYT (click xem chi tiết).


 

- Giải quyết vướng mắc về định mức và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo BB 1135 (click xem chi tiết).


 

- Thông báo V.v áp dụng giá dịch vụ KCB theo quyết định 51/QĐ-UBND (click xem chi tiết).


 

- Tiếp nhận và thanh toán chi phí KCB BHYT đối với người tham gia đã được cấp đổi thẻ theo mã số BHXH (click xem chi tiết).


 

- Chấn chỉnh một số nội dung trong thanh toán chi phí KCB BHYT (click xem chi tiết).


 

- Cách giải quyết khi thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng (click xem chi tiết).


 

- Thực hiện và ký kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh (click xem chi tiết).


 

- Gởi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh lên hệ thống thông tin giám định BHYT (click xem chi tiết).


 

- Giải quyết khó khăn trong thanh toán BHYT (click xem chi tiết).


 

- Giải quyết khó khăn trong giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT (click xem chi tiết).


 

- Cách giải quyết thẻ BHYT hết hạn khi đang điều trị (click xem chi tiết).


 

- Luật BHYT mới nhất (P1) (click xem chi tiết).


      Luật BHYT mới nhất (P2) (click xem chi tiết).


      Luật BHYT mới nhất (P3) (click xem chi tiết).


 

- Ký và kết luận kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh (click xem chi tiết).


 

- Thông báo một số nội dung cần thực hiện theo quy định hồ sơ đề nghị thanh toán BHYT (click xem chi tiết).


 

- Mức cùng chi trả khám bệnh BHYT (click xem chi tiết).


 

- Thực hiện Thông tư 50/2017/TT-BYT (click xem chi tiết).


 

 

- Giám định chuyên đề năm 2018 (click xem chi tiết).

Thông báo
Về đầu trang