KINH PHÍ - CHẾ ĐỘ - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
KINH PHÍ - CHẾ ĐỘ
1170 Lượt xem

Phụ cấp độc hại.


Thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2016, năm 2017, năm 2018.


- Thông báo về thực hiện công văn 106/SYT-TCCB ngày 20/02/2019 "Thu biên lai nộp tiền học phí năm học 2018-2019 đối với sinh viên đào tạo hệ liên thông từ trung cấp lên đại học".


- Công văn số 96/SYT-TCCB về sao gửi Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ giai đoạn 2018-2021.


- Phân bổ dự toán ngân sách chi hoạt động thường xuyên năm 2019 (click xem).


- Thông báo về việc chấm độc hại.


- Triển khai thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y Tế.


- Bảng giá dịch vụ kỹ thuật theo thông tư 15/2018/TT-BTY.


- Quyết định ban hành định mức nhân lực và thời gian làm cơ sở xây dựng giá DV KB, CB.


- Tổ chức, thực hiện chi trả các chế độ phụ cấp.

 


 

1. Sở y tế phân bố kinh phí năm 2018 (click xem chi tiết).


 

2. Chi trả phụ cấp ngành khi đi học (click xem chi tiết).


 

3. Tiền hỗ trợ học phí theo quyết định 70/2016/QĐ-UBND (click xem chi tiết).


 

4. Quyết định 73/2011/QĐ-TTg 2011 chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức (click xem chi tiết).


 

5. Thông tư 50/2014/TT-BYT phân loại phẫu thuật thủ thuật định mức nhân lực trong ca phẫu thuật thủ thuật (click xem chi tiết).


 

6. Thông tư 02/2012/BYT-BNV-BTC phụ cấp ưu đãi nghề công viên chức cơ sở y tế công lập theo NĐ: 56/2011/NĐ-CP (click xem chi tiết).


 

7. Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ làm công tác dân số (click xem chi tiết).


 

8. Nghị định 108 về chính sách tinh giản biên chế (click xem chi tiết).


 

Thông báo
Về đầu trang