HỌP TẬP HUẤN - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
HỌP TẬP HUẤN
1315 Lượt xem

Giao ban tháng 6/2019.


 

- Số 384/BHXH-CNTT V/v đánh giá, xác nhận tình trạng cung cấp dịch vụ CNTT thuộc hệ thống giám định BHYT (click xem).


- Đề cương nghiên cứu khoa học năm 2019 (bổ sung lần 4) (click xem).


- Tài liệu chuyên đề tháng 02 năm 2019 (bổ sung).


- Phòng Kế hoạch tổng hợp xin thông báo về việc thực hiện Công văn số 209/SYT-NVY ngày 21 tháng 02 năm 2019 về việc báo cáo nguyên nhân tử vong theo số A6-YTCS năm 2018.


- Công văn 67/GM-SYT về việc thực hiện Giấy mời số 08/GM-KCB ngày 15/01/2019 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh về việc Hội nghị trực tuyến tăng cường xử lý phản ứng sau tiêm chủng (click xem).


- Họp rà soát hoạt động PHCN và hỗ trợ kỹ thuật tại các TTYT huyện (click xem).


- Công văn 12/SYT-TCCB về việc khám lâm sàng PHCN cho Người khuyết tật tại huyện Trảng Bàng.


- Phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.


- Điều tra thống kê các cơ sở y tế và giường bệnh công lập.


- Thu thập thông tin Tử vong từ sổ A6 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về thống kê hộ tịch.


- Tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông Phòng chống dịch bệnh.


 

Thông báo
Về đầu trang