BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ
10394 Lượt xem

- Kế hoạch Đánh giá trạm y tế xã duy trì thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020.


- Kế hoạch Đánh giá trạm y tế xã duy trì thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (click xem).


- Danh mục trang thiết bị, dụng cụ (click xem).


- Quyết định V.v: Thành lập Đoàn kiểm tra trạm y tế An Hòa, Gia Lộc, Thị Trấn, Gia Bình, Phước Lưu, Bình Thạnh, Phước Chỉ năm 2018.


- Lịch đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí QG y tế xã năm 2018.


- Công văn 491/SYT-KHTC V/v đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2020 (năm 2018)

 


 

1. File Word Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã (click vào tải về).


 

2. Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí y tế xã Gia Bình (click xem chi tiết).


 

3. Đăng ký phấn đấu đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trong năm 2016 (XÃ Gia Bình) (click xem chi tiết).


 

4. Quyết định 4667/QĐ-BYT năm 2014 Về Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành (click xem chi tiết).


 

5. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn (click xem chi tiết).


 

6. Sở Y tế kiểm tra Bộ tiêu chí 3 xã cánh tây (click xem chi tiết).


 

7. Bảng tổng hợp kết quả giám sát Bộ tiêu chí quốc gia 3 xã: Phước Lưu, Phước Chỉ, Bình Thạnh (click xem chi tiết).


 

8. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh kiểm tra bộ tiêu chí 3 xã cánh tây (click xem chi tiết).


 

9. Kế hoạch Giám sát và đánh giá các trạm y tế xã đăng ký đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2017 (click xem chi tiết).


 

10. Giám sát đánh giá trạm y tế xã đăng ký đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2017 (click xem chi tiết).


 

11. Kết quả giám sát bộ tiêu chí về ATVSTP 3 xã Phước Lưu, Bình Thạnh, Phước Chỉ (click xem chi tiết).


 

12. Kết quả giám sát bộ tiêu chí về ATVSTP 3 xã Phước Lưu, Bình Thạnh, Phước Chỉ (click xem chi tiết).


 

13. Biên bản Tổng hợp kết quả giám sát Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020 của 20 xã năm 2017 (click xem chi tiết).


 

14. Chi cục ATVSTP giám sát bộ tiêu chí 3 xã Phước Lưu, Bình Thạnh, Phước Chỉ (click xem chi tiết).


 

15. Đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã năm 2017 (click xem chi tiết).


 

 

 

 

Thông báo
Về đầu trang