Kế hoạch số 72/KH-TTYT ngày 18/5/2021 Kiểm tra, giám sát việc sử dụng và bảo quản thiết bị công nghệ thông tin của nân viên tại TTYT thị xã Trảng Bàng - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Kế hoạch số 72/KH-TTYT ngày 18/5/2021 Kiểm tra, giám sát việc sử dụng và bảo quản thiết bị công nghệ thông tin của nân viên tại TTYT thị xã Trảng Bàng
221 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang