Liên hệ - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Liên hệ
Kéo đường màu xanh trên bản đồ để thay đổi tuyến đường

Địa chỉ: Đ/c: QL 22, KP Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Số điện thoại: 0276.388.0252
Email: ptchcbvtb@gmail.com
Website: http://trungtamytetrangbang.com

Thông báo
Về đầu trang